Posted in Informatie | 0 comments

Historie Neon

Geschiedenis

Heinrich Gei?ler begon in 1857 te experimenteren met gasontladingsbuizen, de voorloper van de moderne TL-lamp.
Door in een gedeeltelijk gevacuumeerde glazen buis een elektrische ontlading teweeg te brengen ging deze een kleurige gloed uitstralen, waarvan de kleur afhankelijk was van het soort glas en het in de buis aanwezige gas.
Deze buizen, later verbeterd door William Crookes, waren de eerste die kathodestralen opwekte wat leidde tot de ontdekking van het elektron door Joseph John Thomson en uiteindelijk tot de uitvinding van de televisie.

Moore werd geboren in 1869 als zoon van eerwaarde Alexander Davis en Maria Louisa Douglas.
Na zijn afstuderen in 1889 aan de Lehigh-universiteit startte hij zijn carri?re in dienst van Thomas Edison, maar begon al snel zijn eigen bedrijf. Hij begon met experimenten om licht te produceren uit elektrische ontladingen, naar een idee afkomstig van Heinrich Gei?ler uit 1857.

Moore’s mening over Edisons gloeilamp was: “It’s too small, too hot, and too red” (Het is te klein, te heet en te rood). Vanuit de intu?tie dat een luchtdicht afgesloten glas genoeg voordeel had om elektrische gasontladingslampen commercieel uitvoerbaar te maken, bedacht hij in 1898 de Moore Lamp.

De Moore lamp was opgebouwd uit glazen buizen waarin de lucht was vervangen door een gasmengsel van koolstofdioxide en stikstofgas, dat een diffuus licht uitstraalde wanneer er een elektrische stroom doorheen werd geleid. De latere ontwikkeling van de neonlamp door Georges Claude is van dit principe afgeleid. Echter Moore’s lampen werden niet populair waardoor zijn bedrijf failliet ging en Moore besloot om bij General Electric verder te gaan werken.

Georges Claude (Parijs, 24 september 1870 – Saint-Cloud, 23 mei 1960) was een Frans ingenieur, chemicus en uitvinder. Hij vond in 1902 samen met Paul Delorme een proc?d? uit om lucht vloeibaar te maken en zuurstof te produceren; om dit te exploiteren stichtte hij de firma Air Liquide, die nog steeds “Soci?t? anonyme pour l’?tude et l’exploitation des proc?d?s Georges Claude” heet. Als bijproduct vond hij ook de neonbuis uit, en de eerste neonverlichting, waarbij een elektrische stroom werd aangesloten op een gesloten buis gevuld met neon. Hij werd hierbij deels ge?nspireerd door de “lamp van Moore”, een uitvinding van Daniel McFarlan Moore.

In 1923 introduceerde Georges Claude en zijn Franse onderneming Claude Neon, neonverlichting in de Verenigde Staten, door twee van deze neon lichtreclames te verkopen aan een Packard autodealer in Los Angeles. Earle C. Anthony kocht twee “Packard” neon verlichting voor de som van $24,000. Daarna werd de neon lichtreclame snel populair als buitenreclame mede omdat de reclame ook overdag zichtbaar was en kreeg al snel de bijnaam “vloeibaar vuur”.

Pin It on Pinterest

Share This